ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างไรให้สนุก


ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

            ปกติในเวลาท่องเที่ยวผู้คนมักไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก ถึงอย่างไร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เป็นอีกแนวทางการท่องเที่ยวหนึ่งที่ช่วยในการพักผ่อนหย่อนใจได้เช่นกัน ทั้งยังช่วยให้มองเห็นและเข้าใจประวัติศาสตร์และสังคม วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างได้มากยิ่งขึ้น เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการมองโลกและสังคมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น กระนั้น การไปเที่ยวในลักษณะนี้ หากไปแบบตัวเปล่าๆ ก็น่าจะไม่สนุกเท่าไรนัก

          ในวันนี้ เราจึงมาแนะนำการเตรียมตัวเพื่อไปท่องเที่ยวในลักษณะนี้ เพื่ออรรถรสในการท่องเที่ยวของเราจะได้มีมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

  1. เตรียมข้อมูลก่อนเดินทางท่องเที่ยว : ดังที่ได้กล่าวไปแต่ข้างต้น หากไปเที่ยวแบบตัวเปล่าๆแล้ว คงไม่สนุกเท่ากับการรู้ข้อมูลของสถานที่นั้นๆไปก่อนแน่นอน ทั้งนี้เพื่อเราจะได้รู้พื้นหลังทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่การใช้งานของสถานที่นั้นๆอย่างมีมิติมากกว่าผู้อื่น ทั้งเมื่อเราได้เตรียมข้อมูลแล้ว เราก็จะไม่พลาดจุดสำคัญที่ควรไปชมของสถานที่นั้นๆอีกด้วยเช่นกัน
  2. เตรียมกล้องดีๆไปสักตัว : กล้องถ่ายรูปสำคัญมากสำหรับการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ เพราะจะช่วยให้เราสามารถบันทึกภาพสถานที่นั้นๆได้อย่างละเอียดครบถ้วน เนื่องมาจากว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในส่วนมาก มักเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงาม การบันทึกภาพเพื่อบันทึกสิ่งที่สวยงามเหล่านั้น ก็จะมีประโยชน์ทั้งในด้านความรู้และเก็บภาพสิ่งสวยงามเหล่านั้นไว้ด้วยนั้นเอง
  3. เปิดใจกล้าพูดกล้าคุย : ในบางครั้งข้อมูลที่เราตระเตรียมไปก่อนหน้าอาจจะไม่เพียงพอ การเปิดใจกล้าพูดคุยกับคนต่างหน้าต่างถิ่นกับเรา อาจจะช่วยให้เราเห็นและรับรู้ข้อมูลที่หลากหลายของสถานที่นั้นๆมากยิ่งขึ้นด้วย ไม่แน่ เราอาจจะเพื่อนใหม่ในต่างแดนและอาจจะได้รับรู้แง่คิดข้อมูลที่ไม่มีการเปิดเผยมาก่อนก็ได้ผ่านการบอกเล่าจากปากสู่หูของเราเนี่ยแหละ
  4. กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆ : ในทุกครั้งที่เราเดินทางไปยังสถานที่ต่างถิ่นต่างแดน เราอาจพบกับความไม่คุ้นเคยจากบริบทที่เราไม่คุ้นชิน การเปิดใจกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆ ก็นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะสนุกไปกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น กล้าที่จะลองกินอาหารพื้นถิ่นในสถานที่นั้นๆ นอกจากจะเข้าใจถึงวัฒนธรรมการกินผ่านจานอาหารของผู้คนต่างถิ่นแล้ว ยังได้ทดลองรสชาติที่เราไม่คุ้นเคยด้วย ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี
  5. เรียนรู้ในความแตกต่าง : นอกจากความกล้าและอุปกรณ์ ข้อมูลความรู้ที่เพียบพร้อมแล้ว การยอมรับหรือเปิดใจรับความแตกต่าง นับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการท่องเที่ยวลักษณะนี้ เพราะจะช่วยให้เราเข้าใจเขาในบริบทที่เขาเป็นอยู่ และ จะช่วยให้เมื่อเรามองย้อนกลับมาที่ตนเองจะเข้าใจและยอมรับความแตกต่างที่เราพบเจอได้มากยิ่งขึ้นด้วย