Day: August 2, 2020

เที่ยววัดอย่างไรให้สนุกในเชิงวัฒนธรรม

เที่ยววัดอย่างไรให้สนุกในเชิงวัฒนธรรมเที่ยววัดอย่างไรให้สนุกในเชิงวัฒนธรรม

แม้วัดวาอารามทุกวัด จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง แต่หากเรามีความรู้และความเข้าใจที่ดีพอ วัดต่างๆก็สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความรู้และความสนุกไปได้ในตัวเช่นกัน การท่องเที่ยวแบบนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นการ “ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยการท่องเที่ยวเช่นนี้เรียกได้ว่าจะได้ทั้งความรู้ใหม่ๆ และเป็นการเปิดประสบการณ์ไปในตัว ในวันนี้ จึงอยากจะนำเสนอเทคนิคการเที่ยววัดอย่างไรให้ไม่น่าเบื่อและสนุก ได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน ถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยที่เทคนิคแรก เตรียมข้อมูลของวัดๆนั้น ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว : การเดินทางเชิงวัฒนธรรม หากเราไม่รู้ข้อมูลใดๆมาก่อน การไปท่องเที่ยวเลยอาจไม่สนุกเท่าไร ...